Thông báo quyết định công nhận kết quả xét tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 26-01-2022

Trường thông báo đến các ứng viên quyết định công nhận kết quả xét tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021, ứng viên vui lòng xem chi tiết thông báo trong file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 327
Tổng số lượt truy cập: 10.286.263