Thông báo Quyết định buộc SV thôi học do nghỉ học không phép 12-09-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ra quyết định buộc thôi học đối với những sinh viên  kể từ học kỳ I năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 521
Tổng số lượt truy cập: 7.034.777