Thông báo quyết định ban hành quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ 14-01-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo quyết định ban hành quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ, vui lòng xem cụ thể ở file đính kèm. 

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 178
Tổng số lượt truy cập: 8.249.194