Thông báo nộp kinh phí môn GDQPAN 24-08-2022

Căn cứ kế hoạch học tập môn GDQPAN năm học 2022-2023 giữa Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế với các Trường, Khoa, Phân hiệu thuộc đại học Huế và các cơ sở giáo dục liên kết đào tạo. Nay thông báo cho sinh viên về việc nộp kinh phí môn học GDQPAN năm học 2022-2023 qua tài khoản ngân hàng, cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm)


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 32
Tổng số lượt xem trang này: 150
Tổng số lượt truy cập: 10.976.708