Thông báo nộp kinh phí học GDQPAN qua tài khoản ngân hàng 11-02-2021

Trung tâm GDQPAN, Đại học Huế thông báo kế hoạch nộp kinh phí học GDQPAN qua tài khoản ngân hàng cụ thể như sau:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 936
Tổng số lượt truy cập: 8.891.459