Thông báo nộp kinh phí học GDQPAN qua tài khoản ngân hàng 11-02-2021

Trung tâm GDQPAN, Đại học Huế thông báo kế hoạch nộp kinh phí học GDQPAN qua tài khoản ngân hàng cụ thể như sau:


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.371
Tổng số lượt truy cập: 10.445.775