Thông báo nộp học phí học kỳ 3, năm học 2019-2020 (đợt 2) đối với sinh viên chính quy 08-04-2020

Do tình hình dịch bệnh hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ triển khai dạy trực tuyến các lớp học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020 (đợt 2) cho sinh viên của Trường có nhu cầu học. Vậy, Trường thông báo cho tất cả các sinh viên đã đăng ký và có tên trong danh sách của các lớp học phần này thực hiện việc nộp học phí như sau:

1. Thời gian nộp học phí

- Từ ngày 08/04/2020 đến hết ngày 14/04/2020. Ngày 15/04/2020, Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất sẽ tổng hợp danh sách sinh viên đã nộp học phí gửi Phòng Đào tạo để xét duyệt .

2. Cách thức nộp học phí

Căn cứ vào số tín chỉ đã đăng ký học lại, học cải thiện, sinh viên tính tổng số tiền phải nộp (với mức thu hiện tại theo quy định là 255.000đ/tín chỉ) và thực hiện nộp tiền trực tiếp vào số tài khoản của trường:

+ Số tài khoản: 127000015176

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

+ Tại: Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Huế

+ Nội dung nộp tiền: “Họ tên_Mã sinh viên_Mã học phần đăng ký”

Lưu ý:  - Mã học phần là dãy gồm 7 ký tự (VD: ANH4012, NHAA142,….)

- Nếu số lượng sinh viên nộp học phí cho một lớp học phần dưới 20 người thì lớp học phần đó sẽ bị hủy. Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất sẽ lập danh sách trả lại học phí cho sinh viên đã nộp.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo để công tác giảng dạy được triển khai theo đúng kế hoạch./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 35
Tổng số lượt xem trang này: 489
Tổng số lượt truy cập: 8.046.608