Thông báo nộp bảo hiểm y tế của sinh viên Khóa K16 năm học 2019-2020 08-10-2019

Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế cho sinh viên các lớp Khóa K16. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 theo thời gian quy định của Nhà trường (có danh sách kèm theo).

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, Trường yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách trên phải tham gia BHYT trong năm học (tại địa phương hoặc tại Trường); cụ thể như sau:

- Sinh viên tham gia BHYT tại Trường: Nộp tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (gặp Cô Ánh) từ ngày 14-17/10/2019 (hạn thẻ từ 01/11/2019 đến 31/12/2020).

- Sinh viên tham gia BHYT tại địa phương: Đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách và bản photo thẻ BHYT của các sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp Cô Trang) trước ngày 22/10/2019.

Sau thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vì vậy, đề nghị Lãnh đạo các khoa, Ban cán sự các lớp triển khai thông báo để sinh viên được biết và thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 1.890
Tổng số lượt truy cập: 8.521.232