Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên khóa K16 30-09-2020

Nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên khóa 2019 – 2023 (khóa K16), Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa K16 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

Để thuận lợi trong công tác quản lý, tra cứu hồ sơ sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp, lập danh sách những sinh viên nộp và không nộp (theo mẫu đính kèm) và nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên (gặp chuyên viên Nguyễn Thị Nam) trước ngày 21 tháng 10 năm 2020 (yêu cầu sinh viên phải ghi mã số sinh viên và lớp trên bản sao bằng tốt nghiệp THPT). Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để thực hiện đúng kế hoạch của Trường, kính đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho các lớp truyền thống K16 triển khai nghiêm túc, đúng thời hạn.

Trân trọng./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 1.692
Tổng số lượt truy cập: 10.445.876