Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên Khóa K15 25-09-2019

Nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2018 – 2022 (Khóa K15), Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K15 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

Để thuận lợi trong công tác quản lý, tra cứu hồ sơ sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp, lập danh sách những sinh viên nộp và không nộp (theo mẫu đính kèm) và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang) trước ngày 11 tháng 10 năm 2019 (yêu cầu sinh viên phải ghi mã số sinh viên trên bản sao bằng tốt nghiệp THPT). Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp truyền thống Khóa K15 quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 497
Tổng số lượt truy cập: 7.034.748