Thông báo nộp bản photo thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương của sinh viên Khóa K13, K14, K15 năm học 2019-2020 07-11-2019

Để có cơ sở thống kê chính xác những sinh viên Khóa K13, K14, K15 đã tham gia BHYT tại địa phương trong năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách và bản photo thẻ BHYT của các sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp chuyên viên Thảo Trang, máy số 03) hạn cuối ngày 19/11/2019.

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước và là cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện cuối học kỳ. Vì vậy, nếu sinh viên nào chưa tham gia BHYT tại địa phương thì phải tham gia tại Trường.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên ghi rõ hạn thẻ lên trực tiếp thẻ BHYT photo nộp cho Trường (link để tra cứu hạn thẻ BHYT: https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 37
Tổng số lượt xem trang này: 1.648
Tổng số lượt truy cập: 8.682.282