Thông báo nhận thẻ BHYT sinh viên K16 năm học 2019-2020 14-10-2019

Căn cứ công văn số 875/HDLN, ngày 14/08/2019 của Liên ngành Y tế - Tài chính –LĐTB&XH – GD&ĐT- Đại học Huế-BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Căn cứ tình hình thực tế nộp tiền  BHYT của sinh viên K16.

Hiện nay, Trường đã nhận được thẻ BHYT sinh viên, hạn thẻ từ 01/10/2019 đến 31/12/2020 cho 980 sinh viên K16. Vậy, Trường thông báo đến sinh viên K16 đã tham gia nộp BHYT tại Trường đến Phòng Y tế (B.I.7) để nhận thẻ trong thời gian từ ngày 11/10/2019 đến ngày 23/10/2019.

Khi đến nhận thẻ SV cần mang theo Biên lai thu tiền BHYT hoặc thẻ SV.

Khi nhận thẻ BHYT, SV cần kiểm tra các thông tin sau:

- Ngày tháng năm sinh, họ tên, giới tính và thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng cách vào đường link https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx  để kiểm tra thông tin.

Nếu thấy thông tin cá nhân của mình in trên thẻ bị sai thì SV nộp lại thẻ BHYT sai, kèm theo bản photo CMND cho Phòng Y tế để tiến hành sửa thẻ.

Lưu ý : Những sinh viên đã tham gia BHYT ở địa phương nhưng vẫn tiếp tục nộp tiền làm thẻ BHYT ở Trường, thì Trường yêu cầu những sinh viên này đến Phòng Y tế của Trường Đại học Ngoại ngữ để làm thủ tục xin rút lại số tiền đã nộp. Thủ tục hoàn trả tiền bao gồm: SV photo thẻ BHYT đã có kèm theo Tờ khai TK1-TS và Giấy đề nghị hoàn trả tiền theo mẫu có sẵn tại phòng Y tế ).

Vậy, Trường đề nghị sinh viên các lớp thực hiện thông báo trên.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 3
Tổng số lượt xem trang này: 643
Tổng số lượt truy cập: 7.030.709