Thông báo nghỉ học thêm 1 tuần để phòng, chống Covid19 01-03-2020

Chiều hôm nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ C-19) của Trường đã họp khẩn.

Căn cứ trên tinh thần cuộc họp sáng hôm nay của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ĐHH và tình hình dịch bệnh hiện nay, BCĐ C-19 Trường thống nhất cho sinh viên các lớp đại học chính quy, học viên sau đại học, giáo dục thường xuyên (Bằng 2) của Trường bắt đầu đi học lại từ ngày 09/03/2020; sinh viên các lớp ngoại ngữ không chuyên bắt đầu đi học lại từ ngày 16/03/2020; sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Trung đi thực tập ở khoa Tiếng Trung từ ngày 09/03/2020; sinh viên 2 ngành Sư phạm Tiếng Anh và Tiếng Pháp đi thực tập ơt phổ thông từ 16/03/2020. Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho giảng viên, sinh viên, học viên của đơn vị mình.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 524
Tổng số lượt truy cập: 7.863.538