Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo thời gian và đường dây nóng tiếp công dân cụ thể như sau:

I. Lịch tiếp công dân:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 sáng thứ Ba tuần cuối cùng hằng tháng.

2. Địa điểm: Phòng tiếp khách, Trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế.

3. Thành phần tham gia tiếp công dân: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Pháp chế - Thi đua khen thưởng.

II. Thông tin đường dây nóng

1. Đường dây nóng Đại học Huế:

- TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, SĐT: 0918.913.368

- TS. Phạm Thế Kiên, Phó Trưởng Ban TT&PC Đại học Huế, SĐT: 0905.050.135

2. Đường dây nóng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế:

-  ThS. Lê Thanh Hoàng, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, SĐT: 0914.075.394

- ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, SĐT: 0388.614.481

- ThS. Lê Văn Long, Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Pháp chế - Thi đua khen thưởng, SĐT: 0905.334.384


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 46
Tổng số lượt xem trang này: 382
Tổng số lượt truy cập: 8.046.541