Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ sau học kỳ 1, năm học 2021-2022 04-05-2022

Theo kế hoạch, Kỳ thi phụ sau học kỳ 1, năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức từ ngày 6/5/2022 đến ngày 8/5/2022, tuy nhiên thời gian dự kiến tổ chức thi trùng với thời gian tổ chức thi hết cấp độ A1, A2, B1 (Ngoại ngữ không chuyên).

Vì vậy, Kỳ thi phụ sau học kỳ 1, năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5/2022, sinh viên cần theo dõi thông tin về kỳ thi trên file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 39
Tổng số lượt xem trang này: 1.489
Tổng số lượt truy cập: 10.975.945