Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Châu Thị Hoàng Hoa 18-10-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Châu Thị Hoàng Hoa     

Chuyên ngành:    Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số:                9 14 01 11

Tên đề tài luận án tiến sĩ:

INTEGRATING CULTURE INTO TEACHING ENGLISH AT UPPER SECCONDARY SCHOOLS IN TRA VINH, VIETNAM

Thời gian:          8h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019

Địa điểm:          Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, Huế

Trân trọng kính mời quý vị có quan tâm tham dự.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 200
Tổng số lượt truy cập: 6.135.740