Thông báo kiểm tra và rà soát lại nợ học phí các học kỳ của các khóa 25-07-2019

Sau khi hoàn thành công tác thu học phí (3 đợt) của học kỳ II năm học 2018-2019 theo Thông báo số 326/TB-ĐHNN ngày 17 tháng 4 năm 2019 về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019, qua kiểm tra đến 24/07/2019 vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành học phí của học kỳ II năm 2018-2019 và các học kỳ trước đó.

Vì vậy, Trường gửi danh sách sinh viên còn nợ học phí của các kỳ (file đính kèm) để sinh viên tự kiểm tra, đối chiếu.

Thời gian đối chiếu từ ngày 26/07/2019 đến hết ngày 29/07/2019.

Những trường hợp có thắc mắc về danh sách nợ đề nghị sinh viên liên hệ cô Lê Thị Kim Phụng, Phòng Kế hoạch tài chính, trường Đại học Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được giải quyết.

- Lưu ý: Sau thời gian đối chiếu nợ học phí trên, nếu sinh viên không đến đối chiếu thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 398
Tổng số lượt truy cập: 6.813.177