Thông báo kiểm tra danh sách thí sinh đăng ký thi HSK, HSKK ngày 16-10-2022 tại Huế 30-08-2022

Thí sinh vui lòng kiểm tra kỹ lại danh sách, nếu có đăng ký nhưng không có hoặc không đăng ký nhưng có tên xin vui lòng báo lại cho điểm thi qua địa chỉ email: hskhue@hueuni.edu.vn trước 11h00 ngày 31/8/2022.

Yêu cầu các thí sinh đã đăng ký kiểm tra thông tin trong Google form được gửi qua email của thí sinh đăng ký nếu có sai sót vui lòng chọn chỉnh sửa phản hồi và gửi lại.
Thí sinh lưu ý: Tên những thí sinh được bôi XANH vui lòng liên hệ hotline của điểm thi để được hướng dẫn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 284
Tổng số lượt truy cập: 10.975.712