Thông báo kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất 18-10-2019

Sinh viên kiểm tra bảng điểm trong file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 429
Tổng số lượt truy cập: 6.804.794