Thông báo kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC (lần 2) 25-10-2019

Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2019-2020 cho sinh viên khối không chuyên của Khoa Giáo dục thể chất (GDTC), Khoa GDTC sẽ xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC (đợt 1/2019) cho những sinh viên tuyển sinh năm 2016 của các Trường đại học thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Huế vào tháng 11/2019. Vậy kính đề nghị Quý Trường, Khoa thông báo cho sinh viên những nội dung sau:

1. Đối với sinh viên đã hoàn thành 4 học phần: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và điểm (có văn bản đính kèm) hoặc tại website Khoa GDTC (fpe.hueuni.edu.vn)

+ Nếu có sai sót về điểm hoặc thiếu thông tin cá nhân (ngày sinh) yêu cầu sinh viên liên hệ với Tổ ĐT-KHHTQT, Khoa GDTC (gặp cô Lê Thị Bích Đào) để điều chỉnh.

+ Thời gian : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/10/2019.

Quá thời gian trên nếu sinh viên không có phản hồi thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm (nếu sinh viên nào không cung cấp đủ thông tin cá nhân thì sẽ không được xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC trong đợt này).

2. Đối với sinh viên chưa hoàn thành 4 học phần:

- Sinh viên xem thông báo học lại tại website Khoa GDTC (fpe.hueuni.edu.vn) hoặc liên hệ Tổ ĐT-KHHTQT (gặp thầy Nguyễn Lê Nghĩa) để biết thông tin.

Vậy Khoa GDTC – Đại học Huế kính đề nghị các Trường đại học thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Huế thông báo cho sinh viên để kịp thời xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành GDTC theo đúng kế hoạch.

Trân trọng./.

FILE ĐÍNH KÈM:
     ngoại_ngu.xlsx

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 700
Tổng số lượt truy cập: 6.008.226