Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 15-03-2021

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-ĐHNN ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020;

Hội đồng tuyển dụng thông báo một số nội dung sau:

(Vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 1.335
Tổng số lượt truy cập: 10.976.619