Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 01-04-2019

Hội đồng tuyển dụng LĐHĐ Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ năm 2019 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 777
Tổng số lượt truy cập: 7.029.808