Thông báo Kết quả thi Kỳ thi ĐGNLNN đầu ra & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 24/05/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 02-06-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 24/05/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tại đường link: http://flpts.hucfl.edu.vn/

Trường thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi như sau:

- Đơn phúc khảo: thí sinh tải về tại file đính kèm.

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 02/06/2020 đến hết ngày 08/06/2020.

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & BĐCLGD - Tầng 2 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 100.000đ/bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính - CSVC của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế). 

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 53
Tổng số lượt xem trang này: 3.043
Tổng số lượt truy cập: 8.326.760