Thông báo kết quả thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận, ngày 24/11/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 06-12-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, đợt thi ngày 24/11/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tại đường linkhttp://flpts.hucfl.edu.vn/

Trường thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi (file đính kèm) như sau:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày  09/12/2019 đến hết ngày 13/12/2019.

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - Tầng 2 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế). 

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 10/01/2020.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 4
Tổng số lượt xem trang này: 1.692
Tổng số lượt truy cập: 7.636.693