Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (để cấp chứng nhận), đợt thi ngày 12/05/2019 tại trường ĐHNN, ĐHH 30-05-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (để cấp chứng nhận), đợt thi ngày 12/05/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tại đường link: http://flpts.hucfl.edu.vn/

Trường thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi như sau:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 30/05/2019 đến hết ngày 06/06/2019

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - Tầng 2 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế). 

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 05/07/2019.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 1.810
Tổng số lượt truy cập: 7.889.501