Thông báo kết quả môn học GDQPAN khóa 200 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 23-09-2020

Trường thông báo đến sinh viên kết quả môn Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 200 (từ ngày 29/6/2020 đến 25/7/2020). Sinh viên xem chi tiết file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 3.923
Tổng số lượt truy cập: 10.286.560