Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 06-01-2022

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 vào ngày 31 tháng 11 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2021 thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ở vòng 1 và triệu tập các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (Danh sách kèm theo) về Trường để tham gia dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021. (vui lòng xem toàn văn thông báo ở file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 411
Tổng số lượt truy cập: 10.445.776