Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh bằng 2 hệ chính quy năm 2019 07-08-2019

Theo thông báo tuyển sinh số 246/TB-ĐHNN ngày 27/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh bằng 2 hệ chính quy là cuối tháng 6 và tổ chức thi vào 07/2019.

Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh chưa đủ số lượng để Trường tiến hành tổ chức ôn thi và thi đầu vào. Vì vậy, Trường sẽ tiếp tục kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi Bằng hai cho đến hết tháng 8/2019 và thời gian tổ chức thi dự định vào tháng 9/2019.

Kính mong Lãnh đạo các Trường đại học thành viên, các cơ sở giáo dục và các cơ quan phổ biến cho toàn thể mọi người có nhu cầu học được biết./.

Trân trọng cảm ơn./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 4
Tổng số lượt xem trang này: 872
Tổng số lượt truy cập: 7.850.918