Thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2021 của Trường ĐHNN 05-08-2021

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2021 số 1207/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 03/08/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

3. Ngôn ngữ Anh

4. Ngôn ngữ Trung Quốc

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi tại Website: http://hucfl.edu.vn/, mục Thông báo

Thí sinh có thể theo dõi đề cương các môn thi tuyển sinh tại website http://hueuni.edu.vn/sdh, mục tuyển sinh cao học.

FILE ĐÍNH KÈM:
     2021_2_KHTS.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 2.467
Tổng số lượt truy cập: 8.891.304