Thông báo kế hoạch tổ chức khóa học GDQP-AN cho sinh viên Khóa 16 năm 2021 14-01-2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) – Đại học Huế năm học 2020-2021, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Khóa 16, cụ thể như sau:

 

1.    Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/3/2021 đến ngày 28/3/2021 (4 tuần). Tập trung: 07h00 ngày 01/3/2021.

2.    Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế, số 161 Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.    Đối tượng:    Sinh viên Khóa 16 (trừ những sinh viên đã đăng ký học khóa hè).

4.    Đăng ký: Trên cơ sở thông tin sinh viên (họ tên, lớp, ngày sinh, mã sinh viên) Trường cung cấp (file đính kèm) đề nghị lớp trưởng các lớp rà soát, đối chiếu và yêu cầu những sinh viên của lớp đăng ký tham gia học đợt chính khóa này cập nhật thông tin vào cột “Nơi sinh” (ví dụ: Thừa Thiên Huế) và gửi file cập nhật sinh viên của lớp tham gia khóa học về Trường qua địa chỉ email: ntttrang@hueuni.edu.vn trước ngày 22/01/2021.

5.     Phương tiện đi lại: Tự túc

Sinh viên theo học cần thực hiện các nội dung sau:

-       Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế cấp quân trang, quân dụng trong thời gian học tại Trung tâm.

-       Sinh viên cần mang theo: Giày, dép, chăn và các tư trang cá nhân khác đảm bảo sinh hoạt tại Trung tâm trong 04 tuần.

-      Học phí (đối với SV không thuộc khối sư phạm): 1.065.000đ/SV (theo QĐ số 1072/QĐ-ĐHH, ngày 01/9/2016).

-        Tiền ăn toàn khóa: 45.000 đồng/SV/ngày (1.125.000đ/khóa học).

- Tiền phòng ở, điện nước: 100.000đ/SV (theo QĐ số 1219/QĐ-ĐHH, ngày 24/8/2020).

Lưu ý: Sinh viên nộp học phí, tiền ăn, tiền ở tại Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế trong ngày về nhập học.

-      Đối với sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN ở bậc học Cao đẳng (CĐ): Đề nghị đem bản chính và bản photo (không cần công chứng) đến Phòng Công tác sinh viên (gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang) để kiểm tra. Những trường hợp này sẽ học thêm học phần bổ sung theo quy định của Trung tâm; khi đi tập trung đề nghị đem theo chứng chỉ GDQP-AN và bảng điểm CĐ (bản photo) để Trung tâm kiểm tra, đối chiếu.

-      Đối với những sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN ở bậc học Đại học (ĐH): Đề nghị đem bản chính và bản photo (không cần công chứng) đến Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế trong ngày tập trung (01/3/2021) để kiểm tra, đối chiếu.

- Những sinh viên không tham gia đợt học chính khóa này đề nghị làm đơn nêu rõ lý do và có kèm theo minh chứng cụ thể, nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên (gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang) trước ngày 22/01/2021.

- SV có nguyện vọng được biên chế vào 1 tiểu đội đề nghị lập danh sách và nộp lại cho cán bộ của Trung tâm trong buổi sáng tập trung 01/3/2021.

Trường đề nghị lãnh đạo các khoa và ban cán sự các lớp truyền thống triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch./.

 

 

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 32
Tổng số lượt xem trang này: 3.136
Tổng số lượt truy cập: 10.286.659