Thông báo kế hoạch tổ chức khóa học GDQP-AN chính thức cho sinh viên Khóa 16 năm 2021 23-02-2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) - Đại học Huế năm học 2020-2021; theo kế hoạch, sinh viên khóa 16 của Trường sẽ tham gia học tập tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế từ ngày 01/3/2021 đến ngày 28/3/2021. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường thông báo kế hoạch học GDQPAN chính thức cho sinh viên Khóa 16, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch học tập: Từ 13h30 ngày 07/3/2021 đến hết ngày 27/3/2021.

2. Kinh phí sinh viên phải nộp là: Học phí: 1.065.000đ/1 chứng chỉ, tiền ăn: 45.000đ/1 ngày, tiền phòng ở 100.000 đ/1 khóa học.

Lưu ý: Từ năm học 2020-2021, Trung tâm GDQP&AN tiến hành thu học phí và các khoản kinh phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng (chi tiết thông báo ở link đính kèm). Sinh viên không nộp học phí và kinh phí theo hình thức trên thì Trung tâm sẽ không tiếp nhận nhập học.

(https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-kinh-phi-hoc-gdqpan-qua-tai-khoan-ngan-hang-6024adc1a0b5b)

3. Sinh viên mang theo vật dụng cá nhân, thẻ bảo hiểm y tế, giày thể thao.

4. Sinh viên không được mang theo xe đạp, xe máy, phương tiện nghe nhìn và các thiết bị tiêu thụ điện khác.

Trong quá trình học tập sinh viên được mượn (02 bộ quân trang, 01 chiếu, 01 màn, 01 thắt lưng, 01 mũ tai bèo), tài sản, trang thiết bị của Trung tâm.

Đề nghị lãnh đạo các khoa và ban cán sự các lớp truyền thống thông báo rộng rãi để sinh viên biết và thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 2.372
Tổng số lượt truy cập: 10.445.843