Thông báo kế hoạch học tập trung môn học GDQP&AN khóa 217 của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ 28-02-2022

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2021-2022 của Trung tâm GDQP&AN ĐHH và Trường ĐHNN, ĐHH. Trung tâm GDQP&AN thông báo kế hoạch học tập trung môn học GDQP&AN khóa 217, cụ thể như sau:


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 71
Tổng số lượt xem trang này: 284
Tổng số lượt truy cập: 10.445.733