Thông báo dò thông tin danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng KKHT học kỳ II năm học 2019-2020 10-07-2020

Trường đã tiến hành xét cấp học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách dự kiến đính kèm).

Nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên và tính chính xác của thông tin sinh viên, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý công tác sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở và yêu cầu ban cán sự các lớp truyền thống phổ biến cho sinh viên dò kĩ thông tin theo danh sách trên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/07/2020.

Sau thời hạn trên, Trường sẽ chốt danh sách và ban hành Quyết định cấp học bổng. Sinh viên không thực hiện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, Phòng CTSV, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (SĐT: 0979619719).

Kính mong lãnh đạo các khoa quan tâm thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 3.516
Tổng số lượt truy cập: 10.445.602