Thông báo dò kết quả "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020-2021 25-01-2021

Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV  trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 và Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế, từ ngày 03/10/2020 đến 26/12/2020 Nhà trường đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cho tất cả sinh viên các khoá từ K14 đến K17.

Trong quá trình học tập, phần lớn sinh viên đều tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, làm và nộp bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu ý thức trong việc học tập như: Vắng học không lý do, không làm bài thu hoạch, làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu…

Trường đã tổng hợp kết quả trong “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2020-2021 (danh sách kèm theo). Nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trau dồi bản lĩnh chính trị cho sinh viên, đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo kết quả này đến toàn thể sinh viên của đơn vị.

Những trường hợp sinh viên có thắc mắc về kết quả nêu trên, yêu cầu sinh viên đến tại phòng Công tác sinh viên gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang để được giải quyết, hạn cuối ngày 01/02/2021. Sau thời hạn trên, Trường sẽ họp Hội đồng để xem xét, ra quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm theo quy định.

Đề nghị lãnh đạo các khoa và ban cán sự các lớp truyền thống thông báo rộng rãi để sinh viên biết và thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 5.473
Tổng số lượt truy cập: 10.445.573