Thông báo dò điểm rèn luyện toàn khóa dành cho sinh viên Khóa 13 07-07-2020

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp và in ấn bằng, bảng điểm và xét khen thưởng của sinh viên Khóa 13 và theo Luật Giáo dục mới, bắt đầu từ năm học 2019-2020 trở đi, trên bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên có thêm mục “Đánh giá kết quả rèn luyện”. 

Căn cứ vào kết quả điểm rèn luyện của các năm đã xét, Phòng Công tác sinh viên đã tổng hợp lại kết quả điểm rèn luyện của các học kỳ và toàn khóa học của sinh viên Khóa K13 (theo danh sách đính kèm). Vì vậy, Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo đến sinh viên Khóa 13 về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm học. Nếu có trường hợp nào sai sót cần điều chỉnh, đề nghị sinh viên trực tiếp liên hệ Phòng Công tác sinh viên (gặp CV. Hoàng Thị Luyên) đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2020. Sau thời hạn trên sinh viên sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, đề nghị lãnh đạo các khoa và ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 930
Tổng số lượt truy cập: 10.445.598