Thông báo đề án tuyển sinh loại hình bằng đại học thứ 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2021 23-03-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh loại hình bằng đại học thứ 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2021 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:
     DATSB2LT2021.pdf

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.557
Tổng số lượt truy cập: 10.680.844