Thông báo danh sách ứng viên dự tuyển lao động hợp đồng năm 2019 và Thay đổi thời gian xét tuyển 20-03-2019

Sau khi họp xét duyệt hồ sơ của các ứng viên tham gia dự tuyển lao động hợp đồng năm 2019, Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến ứng viên các nội dung sau:

1. Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp năm 2019 (Danh sách kèm theo).

2. Thay đổi thời gian xét tuyển do lịch công tác của Trường có thay đổi và tạo điều kiện cho ứng viên có thêm thời gian ôn tập, soạn giáo án. Thời gian điều chỉnh như sau: 27/03/2019.

3. Lịch xét tuyển:

Stt

Vị trí

Nội dung

Thời gian phỏng vấn/thực hành

Địa điểm

Ngày

Giờ

1

Nhân viên kế toán

Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật viên chức; chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ trường đại học và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng, hiểu biết về Đại học Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ.

27/03/2019

7h30’

Phòng Hội thảo 2, tầng 3, Nhà học chuyên ngành

2

Nhân viên văn phòng Đoàn-Hội

7h55’

3

Nhân viên văn phòng Khoa Tiếng Anh

9h50’

4

 

 

 

 

Giảng viên Khoa NN&VH Nhật Bản

Người dự thi soạn bài giảng 15 tiết, sau đó bốc thăm giảng 01 tiết trong 15 tiết đã chuẩn bị. Thời gian thi mỗi người tối đa 50 phút, bao gồm thời gian giảng bài và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Giám khảo. Ứng viên liên lạc với Ban chủ nhiệm khoa để được hướng dẫn cụ thể.

27/03/2019

8h00’

Phòng Hội thảo 3, tầng 3, Nhà học chuyên ngành

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 773
Tổng số lượt truy cập: 7.029.810