Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí HKII năm học 2018-2019 (đợt 1) 14-05-2019

Trường gửi kèm danh sách nợ học phí HKII năm học 2018-2019 (đợt 1), sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.809
Tổng số lượt truy cập: 7.030.050