Thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí HKI năm học 2019-2020 07-10-2019

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020, nội dung cụ thể xem ở các file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     KHOA_NGA.rar
     NGHI_DINH_86.rar
     NINH_THUAN.rar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.462
Tổng số lượt truy cập: 7.034.832