Thông báo danh sách nợ học phí qua các đợt 30-09-2020

Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc thu học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí.  (xem chi tiết file đính kèm)

Nay Nhà trường tổng hợp lại danh sách những sinh viên còn nợ qua 4 đợt triển khai thu học phí, đề nghị sinh viên kiểm tra nếu có sai sót cần điều chỉnh, sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất (gặp cô Lê Thị Kim Phụng) để đối chiếu, hạn cuối vào ngày 9/10/2020. Sau thời gian đối chiếu trên, nhà trường sẽ ra quyết định vi phạm theo quy định của nhà trường./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 31
Tổng số lượt xem trang này: 851
Tổng số lượt truy cập: 10.286.628