Thông báo cử viên chức phụ trách đường dây nóng 28-02-2020

Thực hiện công văn số 1922/ĐHH-TTPC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thiết lập đường dây nóng của Đại học Huế và các đơn vị đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ cử nhân viên phụ trách đường dây nóng của đơn vị như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 370
Tổng số lượt truy cập: 7.863.353