Thông báo công tác tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 23-05-2022

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 23/05/2022, Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo một số nội dung sau:

I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển: (Danh sách kèm theo).

II. Nội dung, hình thức xét tuyển:

1. Đối với vị trí giảng viên:

- Hình thức: Thực hành (trình bày tiết giảng).

- Nội dung: Ứng viên soạn bài giảng 15 tiết, sau đó bốc thăm giảng 01 tiết trong 15 tiết đã chuẩn bị. Thời gian thực hành mỗi người tối đa 50 phút, bao gồm thời gian giảng bài và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Giám khảo. Ứng viên liên lạc với Ban chủ nhiệm khoa để được hướng dẫn cụ thể.

- Thời gian thực hành: 50 phút.

- Thang điểm thực hành: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

2. Đối với vị trí nhân viên:

- Hình thức: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Nội dung: Căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian Phỏng vấn: 30’.

- Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

III. Thời gian xét tuyển:

Stt

Đơn vị đăng ký dự tuyển

Hình thức

Thời gian thi

Địa điểm

Ngày

Giờ

1

 

Khoa NN&VH Hàn Quốc

 

Thực hành giảng dạy (50')

27/05/2022

 

 

- 8h00'

 

 

Phòng Hội thảo 2, tầng 3, Nhà học chuyên ngành

2

Phòng KH,TC&CSVC

 

 

Phỏng vấn (30’)

 

27/05/2022

 

- 8h00’

 

Phòng Hội thảo 1, tầng 3, Nhà học chuyên ngành

3

Phòng Đào tạo

 

Phỏng vấn (30’)

 

27/05/2022

- 9h00’

Phòng Hội thảo 1, tầng 3, Nhà học chuyên ngành

4

Phòng KH,CN&HTQT

Phỏng vấn (30’)

 

27/05/2022

- 10h00’

Phòng Hội thảo 1, tầng 3, Nhà học chuyên ngành

Ghi chú: Thời gian tập trung ứng viên dự thi: 7h30’ ngày 27/05/2022 tại Phòng Hội thảo 1, tầng 3, Nhà học chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 264
Tổng số lượt truy cập: 10.445.891