Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 30-05-2022

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Công nhận kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 cụ thể như sau (Danh sách kèm theo).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 554
Tổng số lượt truy cập: 10.445.839