Thông báo cập nhật y tế đối với người học 07-08-2020

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới SARS-CoV-2 gây ra đang có những diễn biến phức tạp và có chiều hướng mở rộng vùng dịch; thực hiện các chỉ thị, văn bản của các cấp lãnh đạo nhằm đảm bảo phòng, chống dịch lây lan trong trường học và cộng đồng; để nắm bắt thông tin kịp thời và có biện pháp hỗ trợ tốt nhất cho người học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đề nghị tất cả người học (đại học, sau đại học) thực hiện các nội dung sau:

CẬP NHẬT KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

 


 
1. Khai báo y tế toàn dân
 

 

2. Cài đặt ứng dụng BLUEZONE (khẩu trang điện tử)


 
 
3. Khai báo y tế và cập nhật khai báo y tế đối với người học
 
Lưu ý: Bấm vào nút SỬA CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN khi cập nhật thông tin khai báo y tế

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 800
Tổng số lượt truy cập: 10.286.642