Thông báo cập nhật thông tin nội, ngoại trú sinh viên 25-11-2020

Để nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên nội, ngoại trú; đồng thời làm cơ sở dữ liệu để Trường hợp tác với các cơ quan công an địa phương nơi sinh viên cư trú. Trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý CTSV nhắc nhở và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống triển khai các nội dung sau đến toàn thể sinh viên của lớp:

1. Đối với cá nhân sinh viên: Tự cập nhật thông tin cá nhân trên trang thông tin đào tạo của Trường (https://ums.hucfl.edu.vn/) gồm các nội dung sau: Hộ khẩu thường trú, hình thức cư trú hiện tại, ngày bắt đầu cư trú, địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ email.

Lưu ý: Đối với hộ khẩu thường trú và địa chỉ cư trú sinh viên cập nhật theo hình thức sau: Số nhà, tên đường/thôn, xóm; phường/xã/thị trấn; thành phố/huyện; tỉnh.

Ví dụ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối với Lớp trưởng các lớp truyền thống: Trên cơ sở thông tin sinh viên (họ tên, lớp, ngày sinh, mã sinh viên) Trường cung cấp (file đính kèm) đề nghị lớp trưởng rà soát, đối chiếu, cập nhật danh sách sinh viên nội, ngoại trú của lớp theo file đính kèm và gửi file cập nhật về Trường qua phòng CTSV cho chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang theo địa chỉ email: ntttrang@hueuni.edu.vn.

3. Trường hợp sinh viên K14, K15, K16 đã cập nhật thông tin nhưng trong năm học mới có thay đổi về nơi cư trú phải cập nhật lại vào phần mềm theo đúng địa chỉ cư trú mới.

Sau thời hạn ngày 11/12/2020, những sinh viên nào không thực hiện theo đúng yêu cầu, Trường sẽ đóng tài khoản cá nhân của sinh viên đó và có hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

Kính đề nghị lãnh đạo các khoa quan tâm chỉ đạo trợ lý CTSV và lớp trưởng các lớp nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 4.903
Tổng số lượt truy cập: 10.445.923