Thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021 07-04-2021

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng xét kỷ luật sinh viên họp ngày 31 tháng 03 năm 2021, trường thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021 cụ thể như sau: (xem toàn văn các quyết định trong file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:
     QDKLHKI2021.rar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 862
Tổng số lượt truy cập: 10.680.904