Thông báo buộc sinh viên thôi học do nghỉ học không phép 02-07-2020

Nay buộc thôi học đối với những sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ II năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 882
Tổng số lượt truy cập: 10.445.818