Thông báo ban hành 13-05-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo ban hành "Quy định quản lý và cấp phát văn bằng của trường", vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     QĐ_CPCC.PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 766
Tổng số lượt truy cập: 10.681.019