Thời gian nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ 12-01-2016

Thực hiện Công văn số 34/ĐHH-CTHSSV ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau:

- Thời gian: 14h00 thứ Sáu,  ngày 29 tháng 01 năm 2016.

- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP Huế.

Lưu ý: Sinh viên đến nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân và phải có trang phục chỉnh tề; sinh viên nam mặc áo sơ mi thắt Caravat, quần tây; nữ mặc áo dài truyền thống.

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các Khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên nhận học bổng được biết và đến đúng giờ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 1.742
Tổng số lượt truy cập: 8.249.309