Tập huấn “Xây dựng, duy trì và quản lý ngân hàng câu hỏi đề thi” 23-12-2017

Trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, và tiếp nối công tác bồi dưỡng đội ngũ khảo thí nòng cốt quốc gia đã thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2016, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Cito B.V. (Hà Lan) đã tổ chức thành công lớp tập huấn “Xây dựng, duy trì và quản lý ngân hàng câu hỏi đề thi”.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 30 giảng viên từ các đơn vị nòng cốt của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, và 03 chuyên gia từ Tổ chức Cito tham gia giảng dạy. Trong một tuần làm việc, các chuyên gia từ Tổ chức Cito đã trình bày và chia sẻ những kiến thức liên quan đến Vai trò của ngân hàng câu hỏi đề thi trong việc thiết kế đề thi; Các yếu tố thiết yếu trong xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi, phân loại các tiểu mục đối với tiếng Anh như một ngoại ngữ (4 kỹ năng); Áp dụng Lý thuyết Trắc nghiệm cổ điển và Lý thuyết Ứng đáp câu hỏi trong việc xây dựng đề thi và ngân hàng câu hỏi đề thi; Sắp xếp câu hỏi tự động và trắc nghiệm thích nghi; và duy trì, bảo mật và các vấn đề thực tiễn khác liên quan đến ngân hàng câu hỏi đề thi.

Lớp tập huấn đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi, góp phần nâng cao chất lượng công tác khảo thí tại các cơ sở giáo dục.


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 2.184
Tổng số lượt truy cập: 10.681.136