Tập huấn Phương pháp NCKH cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2017 08-03-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kế hoạch tổ chức Tập huấn Phương pháp NCKH cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2017 như sau:

Thời gian: 7h30, ngày 1/4/2017 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Nội dung Tập huấn:

- Phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu và đặt câu hỏi nghiên cứu

- Cách thức viết một thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở

- Phương pháp phân tích dữ liệu

- Phương thức trích dẫn tài liệu tham khảo

- Cách thức viết bài báo khoa học

- Cách thức viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp cơ sở

Đề nghị Trợ lý NCKH các đơn vị gửi danh sách tham dự về Phòng KH,CN&HTQT trước ngày 22/3/2017.

Thông báo chi tiết xin xem tại file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 2.509
Tổng số lượt truy cập: 10.681.325